Browsed by
Miesiąc: Sierpień 2019

Adopcja dziecka w Polsce – czy można ją usprawnić?

Adopcja dziecka w Polsce – czy można ją usprawnić?

Adopcja dziecka a nieudolny system adopcyjny w Polsce Niestety adopcja dziecka w Polsce ne należy do łatwych, szybkich i przyjemnych. Procedury wymagają od kandydatów na rodziców adopcyjnych ogromnego samozaparcia, cierpliwości i wysiłku. Muszą oni spełnić wymagania i warunki adopcyjne narzucone przez Ustawę  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dział 5) oraz Ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dział II), takie między innymi, jak: pełna zdolność do czynności prawnych…

Read More Read More

To dzieciom powinno się dawać szansę, a nie rodzicom!

To dzieciom powinno się dawać szansę, a nie rodzicom!

Niezrozumiała decyzja Sądu W maju opisywałam historię chłopca, który na mocy decyzji sądu (niezrozumiałej dla wielu osób – również i dla mnie),  trafił ponownie do domu rodzinnego (pisałam o tym tutaj). Jego mama biologiczna nawet na rozprawia nie była całkiem trzeźwa (wyczuwalny był od niej alkohol). Ojciec cały czas przebywał w więzieniu. Sędzia po pobieżnym rozpoznaniu sprawy zarządziła, że kilkuletnie dziecko wraca do matki. Na nic zdały się wnioski złożone przez asystenta rodziny i pracowników domu dziecka. Żaden z nich…

Read More Read More