Ośrodek Adopcyjny TPD w Kaliszu – opinie, efektywność pracy

Ośrodek Adopcyjny TPD w Kaliszu – opinie, efektywność pracy

Ośrodek Adopcyjny TPD w Kaliszu – opinie

Ośrodek Adopcyjny TPD w Kaliszu prowadzi działalność od 1979 r. Podstawowym jego celem od początku istnienia jest zapobieganie sieroctwu społecznemu i naturalnemu. Placówka jest otwarta codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do godziny 16:00. Wyjątek stanowi czwartek. W tym dniu ośrodek przyjmuje do godziny 18:00. Jego siedziba mieści się w budynku przy ul. Skalmierzyckiej 10 w Kaliszu.

Czas oczekiwania na kurs adopcyjny i na kwalifikację

Osoby pragnące przysposobić dziecko muszą zgromadzić wszystkie wymagane dokumenty, czyli:

  • Podanie
  • Życiorys opisowy (oddzielny dla każdej osoby)
  • Kserokopia dowodu osobistego (dowód osobisty do wglądu)
  • Aktualna fotografia rodzinna
  • Odpis zupełny aktu małżeństwa (oryginał), a w przypadku osoby samotnej odpis zupełny aktu urodzenia
  • Informacja (zaświadczenie) o dochodach brutto (najlepiej za ostatnie 3 miesiące)
  • Decyzja o zwaloryzowanym świadczeniu rentowym lub emerytalnym (kserokopia, oryginał do wglądu)
  • Zaświadczenia od lekarza rodzinnego, o braku przeciwwskazań do przysposobienia dziecka (ważne 3 miesiące)
  • Zaświadczenie o niekaralności z KRK (ważne 1 miesiąc).

Procedury kwalifikacyjne

Dopiero wówczas przechodzą wstępną procedurę kwalifikacyjną. Kandydaci uczestniczą w indywidualnych spotkaniach z dyrektorem, psychologiem lub pedagogiem podczas której poddawani są diagnozie psychologiczno-pedagogicznej. Następnie jest przeprowadzany wywiad w miejscu ich zamieszkania. Poddawani są też wstępnej ocenie.  W dalszej kolejności uczestniczą w szkoleniu, przeprowadzonym przez Ośrodek. Na koniec Komisja kwalifikacyjna ocenia kandydatów i wydaje kwalifikację do adopcji.

Szkolenia na rodziców adopcyjnych

W 2018 r. Ośrodek Adopcyjny TPD w Kaliszu zorganizował 3 cykle szkoleń dla kandydatów na rodziców adopcyjnych według programu: „Droga do Adopcji” (program został zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obejmowały one 10 spotkań (w każdym cyklu) po 35 godzin tematycznych. Zajęcia były prowadzone od godz. 16. Wzięło w nich udział 16 par małżeńskich, czyli łącznie 34 osoby. Otrzymały one też świadectwa ukończenia szkolenia.

W 2017 r. zorganizowano podobnie 3 cykle szkoleń, lecz wzięło w nich udział więcej par (24 pary małżeńskie i 1 osoba samotna, czyli łącznie 49 osób).

Utrudnienie

W przypadku nieobecności na zajęciach kandydaci musieli uzupełniać dany materiał poprzez udział w spotkaniu szkoleniowym w kolejnej edycji. Nie było możliwości wcześniejszego odrobienia zajęć.

Termin zajęć:

Szkolenia w ośrodku adopcyjnym TPD w Kaliszu odbywają się zawsze w czwartki od godziny 15:00.

Efektywność pracy Ośrodka Adopcyjnego TPD w Kaliszu

Liczba przeprowadzonych adopcji w latach 2018 i 2017

W 2018 r. Ośrodek Adopcyjny TPD w Kaliszu umieścił 27 dzieci w rodzinach adopcyjnych (12 dziewczynek i 15 chłopców). 10 dzieci było poniżej 1 roku życia. 12 maluchów w wieku 1-4 lat, 2 w wieku 5-9 lat i 3 dzieci ukończyło 10 lat. Liczba adopcji przeprowadzonych w 2017 r. dotyczyła 22 dzieci (w tym 11 dziewczynek i 11 chłopców). Najwięcej adoptowanych dzieci, bo 12 była w wieku 1-4 lat. Niemowlęta stanowiły 2 dzieci. 5 dzieci w wieku 4 lat i więcej. Pozostałe były starsze.

Ośrodek Adopcyjny TPD w Kaliszu opinie i ocena pracy

Czas oczekiwania na dziecko

Średni czas oczekiwania na Ten telefon od kwalifikacji wynosi średnio od 1 do około 2 – 3 lat. Im większe otwarcie małżonków tym krótszy czas oczekiwania. Przy gotowości przyjęcia dziecka z obciążeniami cała procedura może ograniczyć się do tygodni lub miesięcy.

Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaliszu przyjmuje małżeństwa i osoby samotne. Osoby w wieku około 40 lat mają szansę przysposobić Maluszka w wieku 2+. Strona internetowa Ośrodka.

Ośrodek Adopcyjny TPD w Kaliszu opinie
Wybór ośrodka adopcyjnego TPD w Kaliszu opinie

Może zainteresuje Cię również wpis na temat Wyboru ośrodka adopcyjnego. Jeśli tak KLIKNIJ TU.