Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny „Pro Familia” w Poznaniu – opinie

Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny „Pro Familia” w Poznaniu – opinie

Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny „Pro Familia” w Poznaniu – opinie, doświadczenia, warunki działania, czas oczekiwania na kurs adopcyjny

Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny „Pro Familia” w Poznaniu – opinie, wyobrażenia,  warunki działania. Placówka funkcjonuje w ramach Towarzystwa Przywracania Rodziny. Mieści się przy ulicy Kosińskiego 27. Jej biuro  jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do godziny 15:00, a po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania merytoryczne odbywają się również do godziny 20:00.

"<yoastmark

Realizacja projektu „Usługi preadopcyjne”

Ośrodek współuczestniczy w projekcie prowadzonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zatytułowanym: „Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji”. Przedsięwzięcie jest  realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jako Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne. Inicjatywa ma podwyższyć efektywność adopcji w Wielkopolsce. Wspiera usługi preadopcyjne. Pomoc dotyczy 100 dzieci i 100 rodzin starających się o przysposobienie. W ramach projektu finansowane są między innymi usługi terapeutyczne, rehabilitacyjne, edukacyjne, pedagogiczne, psychologiczne. Działania mają na celu  kompensować opóźnienia rozwojowe, edukacyjne i deficyty zdrowotne dzieci kwalifikowanych do adopcji.

Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny „Pro Familia” w Poznaniu – opinie, czas oczekiwania na kurs adopcyjny

Osoby pragnące przysposobić dziecko muszą liczyć się z dość długim czasem oczekiwania na sam kurs (od roku do około 18 miesięcy). W zajęciach uczestniczy zwykle 7 par małżeńskich. Odbywają się w piątki w korzystnych dla kandydatów godzinach, bowiem od godziny 16:30 do 20:30. Dopuszczalne są 2 nieobecności, w uzasadnionych sytuacjach. 11 spotkań rozłożonych jest w czasie (od września do grudnia lub od stycznia do czerwca).

Podejście ośrodka do osób w wieku 40+

Osoby rozpoczynające procedury w wieku 40 lat mogą liczyć na adopcję 3 – 4 letniego dziecka. 

Wymagane dokumenty

 • Podanie (wniosek) do Chrześcijańskiego Ośrodka Adopcyjnego „Pro Familia” z prośbą o rozpoczęcie procedury adopcyjnej,
 • Odpis zupełny aktu małżeństwa lub odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku osoby cywilnie wolnej. W przypadku rozwodu – sentencję wyroku rozwodowego,
 • Zaświadczenia o dochodach z 3 ostatnich miesięcy,
 • Zaświadczenia lekarskie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do adopcji dziecka,
 • W przypadku niepełnosprawności – Orzeczenie o niepełnosprawności,
 • Zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (ważne 1 miesiąc),
 • Życiorysy osobiste opisowe i zdjęcie,
 • Kserokopie dowodów osobistych (oryginały do wglądu).

Dodatkowo kandydaci podpisują w obecności pracowników ośrodka następujące oświadczenia:

 • że nie została im ograniczona lub zawieszona władza rodzicielska ani, że nie zostali jej pozbawieni.
 • pełnej zdolności do czynności prawnych.
 • oraz dotyczące ochrony danych osobowych.

Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny „Pro Familia” w Poznaniu – opinie: bardzo dobrze przygotowuje kandydatów na rodziców adopcyjnych. Małżeństwa muszą liczyć się jednak z długim czasem oczekiwania na kurs, a w dalszej kolejności na dziecko.

Może zaciekawi Cię też tekst na temat Wyboru Ośrodka Adopcyjnego.