Adopcja dziecka z Chin – warunki, procedury

Adopcja dziecka z Chin – warunki, procedury

Adopcja dziecka z Chin

Chiny należą do państw przodujących w zakresie adopcji międzynarodowych, co potwierdzają statystyki.  W 2016 r. najwięcej przysposobionych dzieci trafiło do krajów UE z trzech państw: Rosji, Etiopii i Chin. Dwa pierwsze z wymienionych od tego czasu zaostrzyły swoją politykę adopcyjną.

Rosja ustawą z 2013 roku zakazała początkowo tylko adopcję dzieci z Federacji Rosyjskiej do Stanów Zjednoczonych, a następnie również do krajów, gdzie związki osób tej samej płci zostały zalegalizowane.

Natomiast Etiopia zablokowała od 2018 r. procesy adopcyjne, uznając, że sieroty i inne dzieci mogą pozostać pod opieką wyłącznie obywateli swojego państwa.

Adopcja dziecka z Chin
Adopcja dziecka z Chin

Polityka Państwa Środka w zakresie adopcji

W Chinach adopcja dzieci jest w pełni kontrolowana przez specjalnie powołaną w tym celu instytucje rządową Chińskie Centrum do Spraw Adopcji.

Władze chińskie nawiązały międzynarodową współpracę w zakresie adopcji z 17 krajami. Należą do nich: Australia, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kanada, Norwegia, Nowa Zelandia, Singapur, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwecja, Wielka Brytania,  Włochy. Najwięcej chińskich dzieci kierowanych do adopcji trafia do Stanów Zjednoczonych. Spośród 5 rodzin starających się o adopcję w tym kraju, aż 4 przyjęły dziecko z Chin.

Brak współpracy władz chińskich z władzami polskimi w zakresie adopcji

Polska nie nawiązała stosownych porozumień z władzami chińskimi w sprawie adopcji dzieci z Chin. Nie znalazła się więc w grupie 17 wyżej wymienionych krajów. W związku z tym adopcja dziecka z Chin bezpośrednio do Polski (z pomocą polskich ośrodków adopcyjnych) jest praktycznie niemożliwa.

Pozostaje alternatywna opcja – czyli przysposobienie dziecka poprzez agencje działające na terenie 17 wymienionych państw. Tylko, czy uda się je potem przewieźć do Polski? Koszt adopcji dziecka z Chin to około 25 do 40 tys. dolarów.

Wymagania stawiane kandydatom na rodziców adopcyjnych w Chinach

Rząd chiński stawia określone warunki kandydatom na rodziców adopcyjnych:

  • Powinni posiadać stosowny wiek (od 30 do 50 lat),
  • Pozostawać w związku małżeńskim przyjemniej od 2 lat, a w przypadku rozwodu jednego z rodziców nowy staż małżeński musi wynosić 5 lat.
  • Nie mogą mieć więcej niż pięcioro dzieci w domu w wieku poniżej 18 lat, a najmłodsze musi skończyć co najmniej trzy lata.
  • Zwraca się też uwagę na wykształcenie (średnie lub wyższe).
  • Wnioskodawcy powinni być zdrowi fizycznie i psychicznie (przez ostatnie dwa lata nie mogą zażywać leków antydepresyjnych).
  • Łączny dochód powinien wynosić co najmniej 20 000 USD dla każdego członka rodziny, w tym dla przysposobionego dziecka, a wartość netto wynagrodzenia co najmniej 100 000 USD,
  • Przyszli rodzice nie mogą mieć w swojej historii takich incydentów, jak działalność przestępcza czy używanie narkotyków.
  • Ważne jest też by posiadali dobre ubezpieczenie medyczne, które pokryje potrzeby medyczne przysposobionego dziecka.

Wskaźnik masy ciała BMI a adopcja dziecka z Chin

Ostatnie kryterium dotyczy ich wagi. Kandydaci na rodziców adopcyjnych muszą mieć wskaźnik masy ciała (BMI) mniejszy od 40. Prawo chińskie wyklucza w ten sposób z procesu adopcji dzieci osoby otyłe, tłumacząc, ze według statystyk ich oczekiwana długość życia będzie krótsza.

Warto zwrócić uwagę, że tylko Chiny biorą pod uwagę wskaźnik BMI w procedurze adopcyjnej.

Ile czasu zajmuje adoptowanie dziecka z Chin?

Program China Waiting Child: proces adopcji dziecka z Chin trwa obecnie 12-18 miesięcy od złożenia wniosku. Agencja do spraw adopcji wymaga odbycia podróży do Chin przez kandydatów. Ich pobyt powinien trwać minimum 2 tygodnie.

Więcej na tema adopcji międzynarodowych na stronach:

Adopcja dziecka z Afryki.

Adopcja dziecka z Ukrainy.

Adopcja dziecka z Syrii.