Adopcja dziecka z Syrii – kraju ogarniętego wojną

Adopcja dziecka z Syrii – kraju ogarniętego wojną

Czy możliwa jest adopcja dziecka z Syrii, gdzie cały czas toczy się wojna?

Myślisz o adopcji dziecka z Syrii lub innego, ogarniętego wojną kraju? Nie będzie to łatwe. Musisz liczyć się z ogromnymi kosztami oraz dużą niepewnością.

Gdy ponad połowa syryjskiej ludności została zmuszona do opuszczenia swoich domów, by ratować życie, w chaosie wojny rozłączono tysiące dzieci z ich bliskimi. 2,1 mln najmłodszych wyrwano z bezpiecznego środowiska. Media codziennie ukazują cierpienie rodzin, bezdomnych sierot oraz trudną ich sytuację w prowizorycznych obozach w Libanie, Turcji czy Jordanii.

Nie można przysposobić dziecka bez potwierdzenia jego tożsamości

Sprawa przysposobienia wydawałaby się więc prosta i niezwykle pomocna dla ofiar wojny? Są chętni i są potrzebujący. Jednak tak nie jest. Przede wszystkim nie można adoptować dziecka – małego uchodźcy, bez potwierdzenia jego tożsamości. W rozdartej wojną Syrii zostało zaburzone funkcjonowanie podstawowych instytucji państwowych. Dlatego trudno określić pochodzenie dziecka i potwierdzić śmierć rodziców oraz bliskich. A tylko wtedy można w ogóle myśleć o adopcji.

Adopcja dziecka w kraju muzułmańskim

Dodatkowo w kraju tym, zgodnie z prawem szariatu, muzułmańskie dzieci powinny być umieszczane tylko w rodzinach muzułmańskich. Ponadto Syria nie podpisała konwencji haskiej, określającej zasady i procedury obowiązujące na poszczególnych etapach adopcji. Cały proces jest więc jeszcze bardziej skomplikowany.

Kafala – instytucja opieki nad dzieckiem

I wreszcie trzeci powód to syryjskie prawo i kultura, które zakładają, że pod nieobecność rodziców dzieckiem powinni zająć się członkowie dalszej rodziny lub sąsiedzi.

Kafala, czyli instytucja opieki nad dzieckiem w prawie muzułmańskim, wyraźnie wskazuje na fakt, że adopcja nie czyni dzieci przysposobionych rodzonymi. Nie ustaje więź prawna między maluchem a jego biologicznym ojcem i matką. Dziecko nie dziedziczy po przybranych rodzicach i nie przyjmuje ich nazwiska (zachowuje nazwisko ojca biologicznego). Nie ma więc mowy o przysposobieniu pełnym lub całkowitym.

Teoretycznie adopcja dziecka z Syrii jest możliwa. Trzeba znaleźć odpowiednią agencję adopcyjną, specjalizującą się w przysposobieniu międzynarodowym. Najłatwiejszym sposobom jest adopcja syryjskiej sieroty  przez Turcję, która nie działa zgodnie z prawem szariatu. Jednak wiąże się to z ogromnymi kosztami i dużą niepewnością.

Łatwiejszą i tańszą formą przysposobienia może czasem okazać się adopcja dziecka z Ukrainy lub Afryki.

5 thoughts on “Adopcja dziecka z Syrii – kraju ogarniętego wojną

  1. Szukam dziecka do adopcji – wiek 10 i 15 lat chłopiec – sierota zupełna. Nie musi znać polskiego języka, ale musi być samodzielny – mam możliwość zatrudnienia nauczyciela. Jeśli Państwo Macie u siebie jakieś dzieci to bardzo proszę o kontakt.

  2. Adoptujemy malutkie dziecko z Syrii zagrożone wojną i głodem. Mamy już szkolenia adopcyjne tzw. PRIDE i czekamy na adopcję w Polsce, jednak nastawieni jesteśmy także na adopcję dziecka z poza Polski, a w szczególności pomoc potrzebującym dzieciom

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.