Jak zostać rodziną zastępczą

Jak zostać rodziną zastępczą

Jak zostać rodziną zastępczą – nasza nowa droga do bycia mamą i tatą

Nigdy nie myślałam, że będę się zastanawiać nad tym jak zostać rodziną zastępczą, ale życie modyfikuje wszystkie plany. Od kilku lat jesteśmy rodziną adopcyjną. Początkowo, myśląc o kolejnym dziecku, planowaliśmy adoptować drugiego maluszka. Jednak w ośrodkach adopcyjnych w naszym mieście zderzyliśmy się z szarą rzeczywistością.

Jak zostać rodziną zastępczą
Jak zostać rodziną zastępczą

Wobec malejącej w ostatnich latach liczby dzieci kierowanych do adopcji, coraz większego problemu z niepłodnością i to nawet u ludzi bardzo młodych, zostaliśmy zaliczenie do tzw. „gorszej grupy kandydatów”.

Pani z jednego ośrodka adopcyjnego wprost nam powiedziała:

„mamy lepszych, bogatszych, młodszych, idealnie zdrowych”.

Początkowo chcieliśmy jeździć i szukać innego ośrodka, który potraktuje nas inaczej, ale potem przyszła myśl, że może:

zamiast pchać się tam, gdzie jest nadmiar chętnych i długa kolejka oczekujących, wybrać formę rodzicielstwa na którą jest zapotrzebowanie.

Postanowiliśmy zostać rodziną zastępczą niezawodową dla jednego dziecka.

I tu pojawiło się od razu pytanie, czy musimy odbyć kolejny kurs, czy tylko uzupełnić dotychczasową wiedzę? Na szczęście okazało się, że tylko uzupełnić 🙂

W Polsce kwalifikację na rodziców zastępczych przeprowadzają dwa podmioty publiczne, działające na szczeblu samorządowym: Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS-y) i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR-y).

Rodziną zastępczą może zostać zarówno małżeństwo, jak i osoba samotna niepozostająca w związku małżeńskim.

Wymagania stawiane kandydatom pieczy zastępczej:

 • nie są i nigdy nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo (w tym umyślne przestępstwo skarbowe),
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny,
 • mają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej i będą w stanie zapewnić odpowiednie warunki bytowe i mieszkalne dzieciom (czyli zaspokajać indywidualne potrzeby malca, dotyczące m.in. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, edukacji, wypoczynku i rozwoju zainteresowań oraz organizacji czasu wolnego).
 • przebywają na terenie Polski,
 • uzyskali zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwskazań zdrowotnych do bycia rodzicem zastępczym.
 • Jeżeli chcemy utworzyć rodzinę zastępczą niezawodową to co najmniej jeden z rodziców musi posiadać stałe źródło dochodów.

Jak zostać rodziną zastępczą – przewodnik krok po kroku

 1. Trzeba zgłosić się do organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (czyli MOPS-u lub PCPR-u) i umówić na spotkanie informacyjne.
 2. Drugim obowiązkiem jest odbycie 2-3 spotkań z psychologiem.
 3. Kolejny etap to szkolenie. Jego program został zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i zawiera elementy z zakresu: pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, podstaw wiedzy o rozwoju fizjologicznym, zdrowiu dziecka, umiejętności rozpoznawania potrzeb dziecka, znaczenia rodziny biologicznej w życiu dziecka, a dodatkowo z prawa rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem systemu pieczy zastępczej. Szczególna uwaga poświęcona jest nawiązywaniu więzi, stracie i budowaniu poczucia wartości oraz umiejętności komunikacji.
 4. W dalszej kolejności kandydaci muszą odbyć praktyki we wskazanej rodzinie zastępczej.
 5. Przedostatni etap to otrzymanie kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
 6. I wreszcie ostatni – przyjęcie dziecka do domu na podstawie decyzji sądu.

Rodzic zastępczy niezawodowy nabywa prawo do skorzystania z urlopu macierzyńskiego (lecz tylko w przypadku dzieci do 7 roku życia). Co miesiąc uzyskuje zwrot kosztów utrzymania dziecka: tj. 1000 zł i dodatkowo z rządowego programu Rodzina 500 plus. Może starać się też o różne formy pomocy: dofinansowanie do wypoczynku, pomoc jednorazową na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem malca, dopłaty do utrzymania lokalu mieszkalnego, wsparcie w różnych sytuacjach losowych.