Lekcja 5 – pory roku po niemiecku

Lekcja 5 – pory roku po niemiecku

Lekcja 5 – pory roku po niemiecku

Es war eine Mutter

Kolejna lekcja z języka niemieckiego do nauki dla małych dzieci – dziś poznamy nazwy  pór roku

1Es war eine Mutter
die hatte vier Kinder:
den Frühling, den Sommer,
den Herbst und den Winter.

1 Była sobie mama, która miała czworo dzieci:
wiosnę, lato, jesień, zimę.

2 Der Frühling bringt Blumen
der Sommer den Klee
der Herbst bringt die Trauben
der Winter den Schnee,
der Herbst bringt die Trauben
der Winter den Schnee.

2 Wiosna przynosi kwiaty, lato koniczynę,
jesień przynosi winogrona, zima śnieg,
jesień przynosi winogrona, zima śnieg.

3 Und wie sie sich schwingen
im Jahresreihn
so tanzen und singen
wir fröhlich darein.

3 I podczas gdy one zmieniają się w kolejności w ciągu roku,
tak my tańczymy i śpiewamy wesoło

4 Das Klatschen, das Klatschen das muss man vesrtehen,
da muss man sich dreimal im Kreise umdre’hn,
da muss man sich dreimal im Kreise umdre’hn.

4 Klaszczemy, klaszczemy, to jest zrozumiałe,
ponieważ trzeba trzy razy kręcić się w koło,
trzeba trzy razy kręcić się w koło.

Pory roku po niemiecku (Słowniczek):
Der Frühling – wiosna
der Sommer – lato
der Herbst – jesień
der Winter – zima

die Blume – kwiat
Der Klee – koniczyna
Die Traube – winogrona
Der Schnee – śnieg
Die Mutter – mama
Die Kinder – dzieci

pory roku po niemiecku - nauka języka niemieckiego
Pory roku po niemiecku