Lekcja 6 – nazwy zawodów w języku niemieckim

Lekcja 6 – nazwy zawodów w języku niemieckim

Język niemiecki dla dzieci – lekcja 6

Wer will fleißige Handwerker sehn

Kolejna lekcja z języka niemieckiego do nauki dla małych dzieci – dziś poznamy nazwy zawodów:

1 Wer will fleißige Handwerker seh’n,
der muß zu uns Kindern geh’n.
|: Stein auf Stein, 😐
das Häuschen wird bald fertig sein.

1 Kto chce zobaczyć pilnych rzemieślników (pracowników),
musi do nas dzieci przyjść.
Kamień na kamieniu. Domek będzie wkrótce gotowy.

2 Wer will fleißige Handwerker seh’n,
der muß zu uns Kindern geh’n.
|: O wie fein, 😐
der Glaser setzt die Scheiben ein.

2 Kto chce zobaczyć pilnych rzemieślników (pracowników),
musi do nas dzieci przyjść.
Jak doskonale, szklarz wstawia szyby.

3 Wer will fleißige Handwerker seh’n,
der muß zu uns Kindern geh’n.
|: Tauchet ein, 😐
der Maler streicht die Wände fein.

3 Kto chce zobaczyć pilnych rzemieślników (pracowników),
musi do nas dzieci przyjść. Zanurza pędzel
Malarz porządnie maluje ściany.

4 Wer will fleißige Handwerker seh’n,
der muß zu uns Kindern geh’n.
|: Zisch, zisch, zisch, 😐
der Tischler hobelt glatt den Tisch.

4 Kto chce zobaczyć pilnych rzemieślników (pracowników),
musi do nas dzieci przyjść. Szu, szu, szu.
Stolarz hebluje równo stół.

5 Wer will fleißige Handwerker seh’n,
der muß zu uns Kindern geh’n.
|: Trapp, trapp, drein, 😐
jetzt geh’n wir von der Arbeit heim.

5 Kto chce zobaczyć pilnych rzemieślników (pracowników),
musi do nas dzieci przyjść. Klap, klap, klap
Teraz wracajmy do domu do pracy.

6 Wer will fleißige Handwerker seh’n,
der muß zu uns Kindern geh’n.
|: Poch, poch, poch, 😐
der Schuster schustert zu das Loch.

6 Kto chce zobaczyć pilnych rzemieślników (pracowników),
musi do nas dzieci przyjść. Puk, puk, puk
Szewc naprawia dziurę.

7 Wer will fleißige Handwerker seh’n,
der muß zu uns Kindern geh’n.
|: Stich, stich, stich, 😐
der Schneider näht ein Kleid für mich.

7 Kto chce zobaczyć pilnych rzemieślników (pracowników),
musi do nas dzieci przyjść. Stuk, stuk, stuk,
Krawiec szyje ubranie dla mnie.

8 Wer will fleißige Handwerker seh’n,
der muß zu uns Kindern geh’n.
|: Rühre ein, 😐
der Kuchen wird bald fertig sein.

8 Kto chce zobaczyć pilnych rzemieślników (pracowników),
musi do nas dzieci przyjść. Kręć się, kręć,
a ciasto zaraz będzie gotowe.

9 Wer will fleißige Handwerker seh’n,
der muß zu uns Kindern geh’n.
|: Hopp, hopp, hopp, 😐
jetzt tanzen alle im Galopp.

9 Kto chce zobaczyć pilnych rzemieślników (pracowników),
musi do nas dzieci przyjść. Hop, hop, hop.
Teraz tańczmy wszyscy galopem (cwałem).

Słowniczek:
Der Handwerker – rzemieślnik, robotnik
Der Stein – kamień
das Häuschen – domek
der Glaser – szklarz
die Scheibe – szyba
der Maler – malarz
die Wand – ściana
der Tischler – stolarz
der Tisch – stół
der Schuster – szewc
das Loch – dziura
der Schneider – krawiec
der Kuchen – ciasto
einsetzen – wstawiać
streichen – malować
hobeln – heblować
nähen – szyć
tanzen – tańczyć