Piosenki dla dzieci po niemiecku. Lekcja 9

Piosenki dla dzieci po niemiecku. Lekcja 9

Nauka języka dla dzieci – lekcja 9. Piosenki dla dzieci po niemiecku

„Weißt du, wieviel Sternlein stehen”

1 Weißt du, wieviel Sternlein stehen
an dem blauen Himmelszelt?
Weißt du, wie viel Wolken gehen
weithin über alle Welt?
Gott, der Herr, hat sie gezählet,
dass ihm auch nicht eines fehlet
an der ganzen großen Zahl, an der ganzen großen Zahl.

1 Czy wiesz ile jest gwiazd na błękitnym nieboskłonie?
Czy wiesz ile chmur przechodzi, nad światem?
Bog, Pan policzył je, i żadnej mu nie brakuje z całej wielkiej liczby, z całej wielkiej liczby.

wissen – wiedzieć
Weißt du? – czy wiesz?
das Himmelszelt – nieboskłon
die Wolke – chmura
zählen – liczyć
die Welt – świat
weithin – daleko

2 Weißt du, wieviel Mücklein spielen
in der heißen Sonnenglut,
wie viel Fischlein auch sich kühlen
in der hellen Wasserflut?
Gott, der Herr, rief sie mit Namen,
dass sie all’ ins Leben kamen,
dass sie nun so fröhlich sind, dass sie nun so fröhlich sind.

2 Czy wiesz ile komarów bawi się w słonecznym żarze, ile ryb chłodzi się w bystrym nurcie wody,
Bog, Pan po imieniu powoływał je do życia, tak że one są szczęśliwe, tak że one są szczęśliwe,

die Mücke – komar
die Sonnenglut – słoneczny żar, spiekota
kühlen – chłodzić
hell – jasna, bystra
die Wasserflut – toń wody, nurt wody
etw ins Leben rufen – powoływać do życia
fröhlich – wesoły

3 Weißt du, wieviel Kinder schlafen
heute nacht im Bettelein?
Weißt du wieviel Träume kommen
zu den müden Kinderlein?
Gott, der Herr, hat sie gezählet,
daß ihm auch nicht eines fehlet,
kennt auch dich und hat dich lieb, kennt auch dich und hat dich lieb.

3 Czy wiesz ile dzieci śpi dzisiaj w swoich łóżeczkach? Czy wiesz ile snów przychodzi do zmęczonych dzieciątek.
Bóg, Pan, je policzył, że żadnego nie brakuje, zna i kocha Ciebie, zna i kocha Ciebie.

die Träume – sny, marzenia
fehlen – brakować
aus dem Bett aufstehen – wstawać z łóżka

4 Weißt du, wieviel Kinder frühe
stehn aus ihrem Bettlein auf,
dass sie ohne Sorg und Mühe
fröhlich sind im Tageslauf?
Gott im Himmel hat an allen
seine Lust, sein Wohlgefallen;
kennt auch dich und hat dich lieb, kennt auch dich und hat dich lieb.

4 Czy wiesz ile dzieci wcześnie wstaje rano ze swoich łóżeczek, bez troski i zmęczenia są szczęśliwe przez cały dzień.
Bóg w niebie ma wszędzie ochotę,
Czynić dobro, zna i kocha Ciebie, zna i kocha Ciebie.

die Sorge – troska, zmartwienie
die Mühe – zmęczenie
im Himmel – w niebie
die Lust – ochota
das Wohlgefallen – satysfakcja, przyjemność
kennen – znać
lieben – kochać

Piosenki dla dzieci po niemiecku
Piosenki dla dzieci po niemiecku