Ośrodek Adopcyjny Caritas Diecezji Bydgoskiej im. Bł. Jana Pawła II – opinie

Ośrodek Adopcyjny Caritas Diecezji Bydgoskiej im. Bł. Jana Pawła II – opinie

Ośrodek Adopcyjny Caritas Diecezji Bydgoskiej im. Bł. Jana Pawła II

Ośrodek Adopcyjny Caritas Diecezji Bydgoskiej im. Bł. Jana Pawła II
Ośrodek Adopcyjny Caritas Diecezji Bydgoskiej im. Bł. Jana Pawła II

Powstał w 1998 r. z inicjatywy czterech osób (księdza Wencla, Małgorzaty Matczak oraz Gabrieli i Jacka Andruszkiewicz). Jego siedziba mieści się w budynku Caritas przy ul. Cienistej 2 w Bydgoszczy. Swoim działaniem placówka obejmuje teren Diecezji Bydgoskiej, ale na kurs zgłaszają się też rodziny z całej Polski, pragnące przysposobić dziecko.
Ośrodek Adopcyjny Caritas Diecezji Bydgoskiej im. Bł. Jana Pawła II wspiera małżonków również w okresie poadopcyjnym. W każdy drugi piątek miesiąca organizuje spotkania grupy rodzin adopcyjnych i zastępczych „Readopcja”.

Czas oczekiwania na kurs adopcyjny i na kwalifikację

Osoby pragnące przysposobić dziecko najpierw przechodzą procedurę kwalifikacyjną (rozmowy z pedagogiem, psychologiem, testy, wywiad w miejscu zamieszkania). Trwa to średnio od 4 do 8 tygodni. Pary, które przejdą z wynikiem pozytywnym ten pierwszy etap rekrutacji muszą czekać około 6 do 7 miesięcy na rozpoczęcie kursu adopcyjny (kursy organizowane są dwa razy w roku na wiosnę i jesienią). Jeżeli po raz pierwszy zgłosimy się do ośrodka w marcu i szybko skompletujemy wszystkie wymagane dokumenty, to mamy możliwość uczestniczenia w szkoleniu na rodziców adopcyjnych, organizowanym już we wrześniu (październiku). Sam kurs trwa 3 miesiące i obejmuje 13 spotkań, a po ich zakończeniu w krótkim czasie kandydaci poddawani są ostatecznej kwalifikacji.

Czas oczekiwania na dziecko

Czas oczekiwania na Ten telefon jest różny, jak w każdym ośrodku. Zależy od oczekiwań przyszłych rodziców, im jest ich więcej (przykładowo, gdy zadeklarujemy, ze jesteśmy gotowi przyjąć tylko dziewczynkę do 6 miesiąca życia,  bez istotnych obciążeń zdrowotnych)  tym oczywiście dłużej potrwa nasza adopcyjna ciąża.  Większe otwarcie na dziecko sprawi, że szybciej ono do nas trafi. Na liście osób oczekujących są pary, które kwalifikację uzyskały 2, a nawet 3 lata temu. Spotkamy też jednak i małżeństwa, które stają się rodzicami po zaledwie kilku miesiącach. Średni czas oczekiwania na Maluszka to około 12 – 18 miesięcy.

Opinie i ocena pracy

Ośrodek Adopcyjny Caritas Diecezji Bydgoskiej im. Bł. Jana Pawła II to placówka bardzo życzliwie nastawiona do par starszych w wieku około 40 lat. Daje im szansę przyjęcia także i małych dzieci. Pracownicy są też otwarci na kandydatów  obciążonych zdrowotnie. Niestety w przypadku innych ośrodków to nie zawsze ma miejsce. Każde małżeństwo jest tutaj rozpatrywane indywidualnie z ogromną życzliwością.