Ośrodki adopcyjne w Polsce w 2024 r.

Ośrodki adopcyjne w Polsce w 2024 r.

Ośrodki adopcyjne w Polsce – zasady funkcjonowania OA (aktualizacja z 2024 r.)                     

Adopcją dziecka zajmują się w Polsce ośrodki adopcyjne. Placówki te rozmieszczone są we wszystkich województwach (Najwięcej ich jest w województwie śląskim i mazowieckim. Najmniej w województwie podkarpackim i świętokrzyskim).

Jaki ośrodek adopcyjny wybrać? – opinie, oceny i doświadczenia osób starających się o adopcję 

Wybór OA nie należy do łatwych decyzji. Może okazać się jednak kluczowy z punktu widzenia całego procesu adopcyjnego. Warto poznać opinie i doświadczenia innych osób, które współpracowały z danym ośrodkiem. Pomoże Wam w tym nasza ⏩aplikacja „Ośrodki Adopcyjne”. Jedyna w Polsce‼ Zebraliśmy w niej ponad 650 ocen i opinii. Znajdziecie tam między innymi informacje opisowe o największych słabościach, utrudnieniach w OA, o tym co nie działało oraz opis największych atutów wybranego Ośrodka Adopcyjnego.

Wśród ocen kandydatów na rodziców adopcyjnych uwzględniliśmy też doświadczenia osób, które zostały odrzucone przez OA. Poznacie też przyczyny tego odrzucenia.

Ośrodki adopcyjne – zasady działania

Przy wyborze Ośrodka Adopcyjnego nie obowiązuje rejonizacja. Dodatkowo OA przyjmują też swoje wewnętrzne zasady kwalifikacji kandydatów, które mogą się od siebie różnić. W efekcie w jednym OA możemy zostać odrzuceni, a w innym dopuszczeni do procedury adopcyjnej. Pamiętajcie o możliwości wyboru OA z innego województwa. Niestety czasem wiąże się to z koniecznością dojazdu. Warto zwrócić uwagę, że kiedyś tak nie było.

Dopiero od 1 stycznia 2012 r. zmieniły się zasady funkcjonowania Ośrodków Adopcyjnych w Polsce, które spod pieczy powiatów przeszły pod zarząd urzędów marszałkowskich.

Nowe przepisy prawne doprowadziły do likwidacji najmniejszych ośrodków adopcyjnych, określono bowiem minimalną liczbę adopcji. I tak w przypadku placówek publicznych nie mniej niż 10 adopcji rocznie, a w przypadku placówek niepublicznych – nie mniej niż 20 adopcji rocznie.

W efekcie tych zmian liczba ośrodków adopcyjnych w Polsce uległa zmniejszeniu z ponad 100 placówek do około 68, z czego ponad 40% to placówki niepubliczne.

Nierównomierne rozmieszczenie Ośrodków Adopcyjnych w Polsce

Warto zauważyć, że obecnie aż w dwóch województwach funkcjonuje zaledwie jeden ośrodek adopcyjny. Są to województwo: podkarpackie,  świętokrzyskie.

Nieco więcej, bo zaledwie dwa ośrodki występują w województwach: podlaskim i pomorskim. Trzy ośrodki adopcyjne spotkamy w województwach dolnośląskim, opolskim i warmińsko – mazurskim.

Biorąc natomiast pod uwagę liczbę mieszkańców poszczególnych województw przypadających na jedną tego rodzaju placówkę najgorzej wypada województwo podkarpackie. Na 1 ośrodek adopcyjny przypada tam ponad 2,1 mln osób.

Trudna sytuacja występuje również w województwie: świętokrzyskim (1,2 mln osób na 1 ośrodek adopcyjny), pomorskim (1,1 mln osób na 1 ośrodek adopcyjny) i dolnośląskim (blisko 1,0 mln osób na 1 ośrodek adopcyjny).

W efekcie do niedawna czas oczekiwania na kursy adopcyjne w tych województwach był najdłuższy. Regulacje prawne z 2023 r. zobligowały OA do skrócenia czasu oczekiwania do maksymalnie 2 miesięcy.