Ośrodki adopcyjne w Polsce

Ośrodki adopcyjne w Polsce

Ośrodki adopcyjne w Polsce – zasady funkcjonowania                      logo

Od 1 stycznia 2012 r. zmieniły się zasady funkcjonowania ośrodków adopcyjnych w Polsce, które spod pieczy powiatów przeszły pod zarząd urzędów marszałkowskich.

Nowe przepisy prawne doprowadziły również do likwidacji najmniejszych ośrodków adopcyjnych, określono bowiem minimalną liczbę adopcji. I tak w przypadku placówek publicznych nie mniej niż 10 adopcji rocznie, a w przypadku placówek niepublicznych – nie mniej niż 20 adopcji rocznie.

Ośrodki adopcyjne – dane statystyczne

W efekcie tych zmian liczba ośrodków adopcyjnych w Polsce uległa zmniejszeniu z ponad 100 placówek do około 68, z czego ponad 40% to placówki niepubliczne.

Warto zauważyć, że obecnie aż w dwóch województwach funkcjonuje zaledwie jeden ośrodek adopcyjny. Są to województwo: podkarpackie,  świętokrzyskie.

Nieco więcej, bo zaledwie dwa ośrodki występują w województwach: podlaskim i pomorskim. Trzy ośrodki adopcyjne spotkamy w województwach dolnośląskim, opolskim i warmińsko – mazurskim.

Biorąc natomiast pod uwagę liczbę mieszkańców poszczególnych województw przypadających na jedną tego rodzaju placówkę najgorzej wypada województwo podkarpackie. Na 1 ośrodek adopcyjny przypada tam ponad 2,1 mln osób.

Trudna sytuacja występuje również w województwie: świętokrzyskim (1,2 mln osób na 1 ośrodek adopcyjny), pomorskim (1,1 mln osób na 1 ośrodek adopcyjny) i dolnośląskim (blisko 1,0 mln osób na 1 ośrodek adopcyjny).

W efekcie czas oczekiwania na kursy adopcyjne w tych województwach jest najdłuższy.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.