woj. mazowieckie

woj. mazowieckie

Ośrodki adopcyjne w województwie mazowieckim

Na Mazowszu adopcja dziecka realizowana jest przez wyspecjalizowane ośrodki, pośredniczące nie tylko w adopcji krajowej, ale również i adopcji zagranicznej. Warto jednak podkreślić, że od 17 stycznia 2017 r. prawo do realizacji adopcji zagranicznych zachował już tylko jeden ośrodek, tj. Katolicki Ośrodek Adopcyjny z Warszawy.

Wykaz ośrodków adopcyjnych w województwie mazowieckim:

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie (adopcja krajowa i tylko do 16 stycznia 2017 r. również adopcja zagraniczna), ul. Nowy Zjazd 1 , 00-301 Warszawa, tel.: (22) 621 10 70, 622 03 70, adres mailowy: woa.warszawa@mcps.com.pl,http://www.adopcjawarszawa.pl/.

Oddziały:

Krajowy Ośrodek Adopcyjny TPD w Warszawie (tylko do 16 stycznia 2017 r. również adopcja zagraniczna), ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa, tel.: (22) 425 46 77, 425 46 88, adres mailowy: adopcja@tpdzg.org.pl.

Ośrodek Adopcyjny TPD w Warszawie, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa, tel.: (22) 826 22 15, 827 50 23, adres mailowy: tpd-osrodek@tpd-maz.org.pl, http://adopcjatpd.pl/.

Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie opinie (adopcja krajowa i zagraniczna), ul. Ratuszowa 5, 03-461 Warszawa, tel.: (22) 618 92 45, adres mailowy: katolickiosrodek@interia.pl, http://www.adopcja.org/.

Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej, ul. Kościelna 3, 26-600 Radom, tel. (48) 385 15 34, adres mailowy: oadopcyjny@caritas.plwww.adopcjaradom.pl

Zapraszam też do wpisu na temat wyboru ośrodka adopcyjnego oraz warunków adopcji.