woj. podkarpackie

woj. podkarpackie

Ośrodki adopcyjne w województwie podkarpackim

Ośrodek Adopcyjny w Rzeszowie jest obecnie jedynym Ośrodkiem na Podkarpaciu realizującym zadania związane z procedurą adopcyjną. Do 2012 r. adopcja dziecka w województwie podkarpackim prowadzona była również w ośrodkach Adopcyjno – Opiekuńczych w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu oraz w Katolickim Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym w Krośnie.

Wykaz ośrodków adopcyjnych na Podkarpaciu:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, Oddział Ośrodek Adopcyjny, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, tel.: (17) 747 06 06, adres mailowy:sekretariat@rops.rzeszow.pl, http://adopcja.rzeszow.pl/index.php.

Zapraszam też do wpisu na temat wyboru ośrodka adopcyjnego oraz warunków adopcji.