woj. podlaskie

woj. podlaskie

Ośrodki adopcyjne w województwie podlaskim

Adopcja dziecka w województwie podlaskim jest możliwa poprzez tylko dwa ośrodki adopcyjne: w Białymstoku i Łomży.

Wykaz ośrodkow adopcyjnych na Podlasiu:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Ośrodek Adopcyjny, Siedziba w Białymstoku, ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok, tel.: (85) 742 68 38, adres mailowy:adopcja.bialystok@rops-bialystok.pl, http://www.rops-bialystok.pl/andrzej/.

Oddział:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Ośrodek Adopcyjny, Siedziba w Łomży, ul. Aleja Legionów 27, 18-400 Łomża, tel.: (86) 215 00 64, 216 43 94, adres mailowy:adopcja.lomza@rops-bialystok.pl, http://www.rops-bialystok.pl/andrzej/.

Zapraszam też do wpisu na temat wyboru ośrodka adopcyjnego oraz warunków adopcji.