woj. pomorskie

woj. pomorskie

Ośrodki adopcyjne w województwie pomorskim

Adopcja dziecka w województwie pomorskim realizowana jest przez następujące ośrodki adopcyjne:

Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk, tel.: (58) 341 46 07, 341 46 94; fax: (58) 341 44 53, adres mailowy: sekretariat@poa-gdansk.pl, http://poa-gdansk.pl/.

Ośrodek Adopcyjny z Fundacją „Dla Rodziny”, ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2, 80-283 Gdańsk, tel.: (58) 511 03 75; fax: (58) 342 78 69, adres mailowy: fundacjadlarodziny@gmail.com,http://www.dlarodziny.org/.

Zapraszam też do wpisu na temat wyboru ośrodka adopcyjnego oraz warunków adopcji.