woj. śląskie

woj. śląskie

Ośrodki adopcyjne w województwie śląskim

Adopcja dziecka na Śląsku jest możliwa tylko poprzez współpracę kandydatów na rodziców adopcyjnych z ośrodkami adopcyjnymi w Katowicach, Sosnowcu, Bielsko – Białej, Częstochowie, Wodzisławiu Śląskim i Bytomiu.

Więcej na temat zawiłych procedur adopcyjnych z punktu widzenia rodziców adopcyjnych i trudności, z jakimi musieli się mierzyć znajdziecie w  e-booku: Narodziny miłości.

Wykaz ośrodków adopcyjnych w województwie śląskim:

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Katowicach, ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice, tel.: 32 730 68 97 – e-mail: osrodek@soa-katowice.pl, https://soa-katowice.pl/.

Oddziały:

Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Sosnowcu, ul. Skautów 1, 41-200 Sosnowiec, tel.: (32) 269 51 70, http://www.rodzina.sosnowiec.pl/osrodek-adopcyjny/. Od 17 stycznia 2017 r. ośrodek ten uzyskał prawo do przeprowadzania adopcji zagranicznych.

Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego w Częstochowie, ul. Nowowiejskiego 3, 42-200 Częstochowa, tel.: (34) 368 03 39,http://www.oaoczestochowa.org/.

Ośrodek Adopcyjny i Pieczy Zastępczej Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”, Plac Jana 13, 41-936 Bytom, tel.: (32) 28 67 215, http://www.adopcja-szansa.pl/stowarzyszenie.

Ośrodek Adopcyjny Archidiecezji Katowickiej, ul. Plebiscytowa 49A, 40-041 Katowice, tel.: (32) 608 15 96.

Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Śląskiego Oddziału Regionalnego w Katowicach, ul. Pocztowa 16, 40-002 Katowice, tel.: (32) 253 71 91, http://www.katowice.tpd.org.pl/.

Zapraszam też do wpisu na temat wyboru ośrodka adopcyjnego oraz warunków adopcji.