woj. warmińsko-mazurskie

woj. warmińsko-mazurskie

Ośrodki adopcyjne w województwie warmińsko – mazurskim

Adopcja dziecka na Warmii i Mazurach prowadzona jest przez trzy ośrodki adopcyjne, które mają na tym obszarze kraju wyłączne kompetencje w prowadzeniu procedur przysposobienia.

Wykaz ośrodków adopcyjnych w województwie warmińsko – mazurskim

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny, ul. Żołnierska 11c, 10-558 Olsztyn, tel.: (89) 534 95 94, adres mailowy: wmoa.olsztyn.sekretariat@warmia.mazury.pl, http://www.adopcja.olsztyn.pl/.

Oddziały:

Zapraszam też do wpisu na temat wyboru ośrodka adopcyjnego oraz warunków adopcji.