Kurs językowy – podstawy niemieckiego

Kurs językowy – podstawy niemieckiego

Lekcja 11

Podstawy niemieckiego kołysanka dla dzieci
Kołysanka – podstawy niemieckiego

Podstawy niemieckiego dla dzieci i rodziców

na przykładzie kołysanki „Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein”

Podstawy niemieckiego – tekst piosenki

Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein,
es ruh’n Schäfchen und Vögelein.
Garten und Wiese verstummt,
auch nicht ein Bienchen mehr summt.
Luna mit silbernem Schein
gucket zum Fenster hinein.
Schlafe beim silbernen Schein.
Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein.

schlafen – spaćdas Prinzchen – królewiczdas Schäfchen – owieczkadas Vögelein – ptaszek
der Garten – ogróddie Wiese – łąka

Śpij, mój książę śpij,
Odpoczywają owce i ptaki,
Cichną ogród i łąka,
Nawet pszczoła już nie brzęczy.
Łuna ze srebrną poświatą zagląda przez okno,
Śpij przy srebrnym blasku,
Śpij mój książę, śpij.

Auch in dem Schlosse schon liegt
alles in Schlummer gewiegt,
reget kein Mäuschen sich mehr,
Keller und Küche sind leer.
Nur in der Zofe Gemach
tönet ein schmelzendes »Ach«.
Was für ein »Ach« mag dies sein?
Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein.

schlummern – drzemać, spać
der Schlummer – drzemka
wiegen – kołysać
regen – poruszyć
das Mäuschen – myszka
das Gemach – komnata
die Zofe – pokojówka

Nawet w zamku już
wszystko kołysze się we śnie
żadna myszka się nie poruszy,
Piwnica i kuchnia są puste.
Tylko w komnacie pokojówki
rozbrzmiewa bolesne „ah”.
Jakiego rodzaju „ah” może to być?
Śpij, mój książę, śpij.

Wer ist beglückter als du?
Nichts als Vergnügen und Ruh!
Spielwerk und Zucker vollauf
und auch Karossen im Lauf.
Alles besorgt und bereit,
dass nur mein Prinzchen nicht schreit.
Was wird das künftig erst sein?
Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein

Kto jest szczęśliwszy od ciebie?
Nic tylko przyjemność i spokój!
Pełne zabawy i słodyczy,
w rozpędzonej karocy.
Wszystko załatwione i gotowe
żeby tylko mój książę nie płakał.
Co będzie w przyszłości?
Śpij, mój książę, śpij.

beglückt – szczęśliwy
beglückter – szczęśliwszy
schreien – krzyczeć, płakać

Podstawy niemieckiego można zgłębiać także i na innych naszych lekcjach. Zapraszamy: Język niemiecki dla dzieci.