Adopcja – prawa i obowiązki

Adopcja – prawa i obowiązki

Przysposobienie całkowite

W przypadku przysposobienia całkowitego Dziecko adoptowane nabywa takie same prawa i obowiązki względem rodziców adopcyjnych jak dziecko biologiczne (np. prawa majątkowe, prawo do dziedziczenia). Ustają jednocześnie jego prawa i obowiązki względem rodziców biologicznych. Również i Rodzice adopcyjni nabywają pełne prawa i obowiązki względem adoptowanego dziecka.

Sporządzany jest nowy akt urodzenia dziecka adoptowanego, w którym w miejsce rodziców biologicznych podawani są rodzice adopcyjni. Dziecko otrzymuje nowe nazwisko i nowy nr PESEL, natomiast miejsce i data jego urodzenia pozostają bez zmian. Dopuszczalna jest również zmiana imienia dziecka przez rodziców adopcyjnych.