Wybór dziecka przy adopcji – Czy mam na to wpływ? Jakie są koszty procedury?

Wybór dziecka przy adopcji – Czy mam na to wpływ? Jakie są koszty procedury?

Zastanawiasz się ile kosztuje adopcja dziecka w Polsce i czy można sobie wybrać dziecko?

Dla osób mających polskie obywatelstwo i mieszkających na obszarze Polski adopcja dziecka jest bezpłatna i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Ośrodki adopcyjne, które szkolą i kwalifikują kandydatów na rodziców adopcyjnych nie pobierają żadnych opłat. Utrzymywane są natomiast ze środków samorządowych oraz jeśli funkcjonują przy fundacji lub stowarzyszeniu – z dochodów uzyskanych z 1% z odpisów podatkowych.

Czy faktycznie jednak adopcja w Polsce nic nie kosztuje?

Musisz liczyć się z kosztami, związanymi zwykle z dojazdami do siedziby ośrodków adopcyjnych. Warto zwrócić uwagę, że OA są one położone najczęściej tylko w dużych miastach i w niektórych województwach ich liczba jest bardzo ograniczona. Wiąże się to z koniecznością pokonywania kilkudziesięciu, a w niektórych przepadkach ponad 100 lub nawet kilkuset kilometrów. W okresie trwania szkolenia częstotliwość spotkań jest dość duża. Kosztem są wiec dojazdy.

Wszystkie dokumenty dostarczane do sądu rodzinnego przez rodziców adopcyjnych również wystawiane są bezpłatnie – w tym także zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

W przypadku katolickich ośrodków adopcyjnych bywają organizowane dialogi małżeńskie weekendowe. Trzeba wówczas pokryć koszty noclegu i wyżywienia oraz materiałów.

Adopcja zagraniczna wiąże się z kosztami

W przeciwieństwie do adopcji krajowej – adopcja zagraniczna jest już odpłatna i może wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.

Wielu z Was zastanawia się również, czy podczas adopcji można sobie wybrać dziecko?

Rozczaruję te osoby, które są przekonane, że przyszli rodzice adopcyjni zgłaszają się do wskazanego domu dziecka i tam wybierają sobie swojego przyszłego synka lub córkę. To tak nie działa. Jeśli myślisz również, że znajdziesz listę dzieci do adopcji wraz ze zdjęciami – to również czeka Cię rozczarowanie. Takiej bazy w Polsce zwyczajnie nie ma. Wciąż jest tylko w planach. Dostęp do niej jednak będą miały wyłącznie ośrodki adopcyjne.

Czy mamy więc jakiś wpływ na wybór dziecka przy adopcji?

Pośrednio tak. Odbywa się to jednak w sali ośrodka adopcyjnego podczas rozmowy z psychologiem lub pedagogiem. Czasem rodzice wypełniają ankietę, w której określają swoje preferencje i oczekiwania odnośnie dziecka adoptowanego.

Dopuszczany, choć nie wszędzie, jest również wybór płci. Kandydaci mogą wskazać choroby i ograniczenia w rozwoju dziecka kierowanego do adopcji, których nie będą w stanie zaakceptować.

Wielu rodziców podkreśla, ze wybór dziecka przy adopcji jest jednym z najtrudniejszych etapów w całej procedurze i wiąże się z poczuciem winy. Nie jest przecież łatwo powiedzieć, że nie chcę przyjąć dziecka z FAS. Z drugiej strony nasza decyzja musi być odpowiedzialna i już na zawsze. Jeśli czujemy, że sobie nie poradzimy i nie ma w nas otwartości – lepiej się nie zmuszać.

Szczegółowa procedura adopcyjna krok po kroku została opisana w: Kompendium – Przewodniku po zawiłych procedurach adopcyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.